KÜTAHYA 2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


1. İnsan Kaynakları,Araç-Gereç Durumu :

Unvanı

Sayı

Teknik Sorumlu ( İnşaat Mühendisi )

1

Toplam

1

          Bölge Müdürlüğüne ait araç-gereç olarak, 2009 model 1 adet pickup kamyonet,1 adet dizüstü bilgisayar,1 adet renksiz tonerli yazıcı bulunmaktadır.

2.2 Bina,Lojman ve Diğer Sosyal Tesislerin Durumu :

OSB çalışmalarını Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Hizmet Binasında sürdürmektedir. Henüz planlanan bina, lojman ve sosyal tesisi mevcut değildir.

  1. 2.3  2008 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler:

Tarihçe : 

Kütahya Merkez 2. OSB mayıs 2005 tarihinde ,Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi – Kütahya Belediyesi ve Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’ndan oluşan kurucu heyet ile  kuruluş çalışmalarına başlamıştır.Bakanlığımızın 14.02.2006 tarihli ve 1074 sayılı kararı ile yer seçimi onaylanmış ve 08.05.2006 tarihi itibariyle Bakanlığın onayına müteakip tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Konumu :

Kütahya Merkez 2.OSB Kütahya – Eskişehir karayolu üzerinde il merkezine yaklaşık 5,5 km mesafede olup büyüklüğü 349,4 hektardır.Konum itibariyle lojistik yönünden avantajları yüksektir. OSB içinden demiryolu geçmekte olup, Türkiye’nin tüm bölgelerine raylı sistemle taşımacılığa olanak sağlamaktadır. Ayrıca OSB dahilinde ortak kullanıma açık demiryolu yükleme rampası yapılacaktır. OSB’nin Kütahya-Eskişehir anayolu üzerinde bulunması karayolu ile İstanbul-Ankara-İzmir gibi şehirlerimize ve diğer illere ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.Ayrıca İstanbul-İzmit-İzmir-Bandırma ana limanlarına eşit mesafelerde sayılabilecek hem karayolu hem demiryolu bağlantılı 250-300 km mesafelerdedir.

2.4 Arsa Tahsis Durumları :

Kuruluş çalışmaları tamamlanmış olup, Halihazır planı, Nazım İmar Planı-Uygulama İmar Planları tamamlanmıştır. Parselasyon ve Altyapı İnşaatı projeleri ihale edilmiş olup bitirilme aşamasındadır. Sektörel dağılımı olarak, kağıt-kimya-porselen sayılabilir.2.OSB’nde sanayi parselleri imar planı aşamasında özellikle büyük tutulmuş olup, parsel büyüklükleri 33 ile 91 dönüm arasında değişen toplam 30 adet ( 1.735.638 m² ) sanayi parseli mevcuttur. Parsel tahsisleri başlamış olup, bugüne kadar farklı sektörlerde 4 firmaya 8 adet ( 450.615 m² - % 26 )sanayi parselinin tahsisi tamamlanmıştır. Toplam 22 adet ( 1.735.678 m² - % 74 ) sanayi parseli yatırımcılara tahsise hazır durumdadır. Arsa tahsisinde aranılan bazı kriterler, sektörel çeşitliliğin olması, yan sanayi desteği sağlayabilecek, yeni teknoloji- ihracata yönelik çalışan, fazla istihdam oluşturacak firmalar önceliklidir.

 

Arsa Tahsis Durumları

2.OSB Toplam Sanayi Parseli Alanı

2.OSB Toplam Sanayi Parsel Adedi

%

Kesin Tahsisi Yapılmış Sanayi Parseli Alanı

Kesin Tahsisi Yapılmış Sanayi Parseli Adedi

 

%

Boş Sanayi Parsel Alanı

Boş Sanayi Parsel Adedi

%

1.735.678 m²

30

100

450.615 m²

8

 26

1.285.063 m²

22

 74

 

S.N.

Firma Adı

Yatırım Faaliyet Alanı

Tah. Ed. Parsel

Tahsis Edilen Parsel Alan (M²)

 
 

1

Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic.A.Ş.

*Kağıt-Karton Fabrikası

3

147.154 M²

 

2

Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş.

*Manyezit Türevleri Üretme Tesisi

1

56.676 M²

 

3

Genaxoıl Petrol Enerji Tic.Ltd.Şti.

*Otomativ Gres Ve Endüstriyel Yağlar Üretimi

1

55.098 M²

 

4

Güral Porselen Turizm Ve Vitrifiye Sanayi A.Ş.

*Porselen-Toprağa Dayalı Mamul İmalatı

3

191.687 M²

 

 

 

Toplam

8

450.615 M²

 

 

2.OSB’nin Fonksiyonlara Göre Alan Dağılımı

Fonksiyon

Ha

%

Organize Sanayi Alanı

1735678

173.6

49.67

Ticaret Alanı

34605

3.5

0.99

İdari Ve Sosyal Altyapı  Alanı

143416

14.3

4.10

Mesleki Teknik Öğretim Alanı

18132

1.8

0.52

Arıtma Tesis Alanı

70654

7.1

2.02

Teknik Altyapı Alanı

57532

5.8

1.65

Demiryolu Alanı

48795

4.9

1.40

Yeşil Alan

1011240

101.1

28.94

Yol Alanı

444748

44.5

12.73

Toplam Alan

3494146

349.4

100.00

  

Kütahya II. O.S.B. Sanayi Parselleri ve Alanları

Sıra No

Parsel No

Alan  ( M² )

 

Sıra No

Parsel No

Alan  ( M² )

1

1

82.565

 

16

16

56.181

2

2

76.441

 

17

17

82.167

3

3

42.748

 

18

18

72.955

4

4

52.355

 

19

19

83.747

5

5

52.051

 

20

20

89.014

6

6

55.098

 

21

21

40.099

7

7

13.415

 

22

22

41.490

8

8

33.584

 

23

23

64.220

9

9

91.392

 

24

24

57.303

10

10

72.946

 

25

25

40.124

11

11

56.676

 

26

26

14.070

12

12

51.121

 

27

27

46.189

13

13

61.703

 

28

28

89.529

14

14

65.532

 

29

29

66.828

15

15

64.452

 

30

30

17.055

 

 

 

 

TOPLAM

 

1.750.844


Tahsis Yapılan Parsellerin Sayısı ve Sektörel Dağılımı

Sektörel Dağılım

Firma sayısı

Parsel sayısı

Maden

1

1

Kimya sanayi

1

1

Kağıt sanayi

1

3

Porselen sanayi

1

3

Toplam

4

8


2.5 İmar Durumu:

Kütahya ili 2.derece deprem sınıfındadır.2.OSB Z2 zemin sınıfında olup zemin dayanımı yüksektir.Tabii afet risklerinden uzak bir yapıdadır.Sanayi parsellerinde taban alanı katsayısı TAKS : 0,55 ve kat alanı katsayısı KAKS : 0,70’dir.Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği H yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir.

2.6 Kamulaştırma Çalışmaları:

2.OSB’de mülkiyet durumu toplam OSB alanının % 36 ‘sı şahıs arazisi, %64’lük kısmı ise hazine arazisinden oluşmaktadır. Toplam 307 adet şahıs parseli için Bakanlıktan 02.10.2006 tarihinde Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Kamulaştırma çalışmaları 2007 yılı içinde başlamış olup, şahıs parseli malikleriyle yapılan uzlaşma toplantılarından sonuç alınamamıştır. Kamulaştırma bedel tespitinin mahkeme tarafından belirlenmesi kararı alınmış olup, ilgili davalar açılmıştır. Açılan 62 adet davadan 49 tanesi karara bağlanmıştır. Yeni kamulaştırma etapları belirlenmiş olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

2.OSB Toplam Kamulaştırma Yapılacak Şahıs Parseli Adedi

Toplam Kamulaştırma Yapılacak Şahıs Parsel Alanı

 

 

%

2.OSB 1. Etap Kamulaştırma Çalışmalarına

Geçilen Şahıs Parsel Adedi

2.OSB 1. Etap Kamulaştırma Çalışmalarına

Geçilen Şahıs Parsel Alanı

 

 

%

307

1.239.755 m²

100

62

203.529 m²

16,4

2.7 Altyapı ve Yol Çalışmaları:

2.OSB Altyapı ve yol proje işi 2007 yılı içinde ihale edilmiş olup, tamamlanma aşamasına gelinmiştir. 2007 yılı içinde yapılan çalışmalarda imar planı dâhilinde kamulaştırma sorunu olmayan güzergahlarda Valiliğimiz başkanlığında oluşturulan iş makine parkı ile yaklaşık olarak 7 km uzunluğundaki 15-20-35 metre genişliğinde yol güzergah açma faaliyetleri yapılmıştır.2008 yılı içinde ise yol avan projelerinin tamamlanması ile 1.etap olarak belirlenen toplam yaklaşık olarak 3 km uzunluğundaki 35 metre genişlikteki ana giriş yolu ve 15 metre genişlikteki yolların toprak işleri inşaatına başlanılmıştır.Yol toprak işleri inşaatı Valiliğimiz başkanlığında kurumlardan sağlanan iş makineleri ve piyasadan kiralık olarak oluşturulan makine parkı ile OSB kontrollüğünde devam etmektedir.

2.8 2009 Yılında Yapılacak Yatırımlar:

2.OSB 2009 yatırım programı dâhinde yeni kamulaştırma etap çalışmalarının sürdürülmesi ve altyapı-yol inşaat işleri çalışmalarının  tamamlanması olarak öngörülmektedir.

KÜTAHYA MERKEZ 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİ PARSEL ALANLARI

OSB UYDU FOTO
Kütahya Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi
Hükümet Caddesi No:1 / 3 43100 KÜTAHYA
Tel: 0274 224 34 84      Fax: 0274 216 14 04


2.OSB ARSA TAHSİS KRİTERLERİ

 • OSB' de yatırım yapacak firmaların benzer iş kollarında faaliyet göstermesi herhangi bir kriz ortamında genel ekonomiyi etkileyeceğinden sektörel çeşitliliğin olması uygun görülmekte ve düşünülmektedir.
 • OSB' de mevcut parsellerin büyük tutulması itibari ile yatırım yapacak firmalardan fizibilite raporu ile birlikte arsa üzerine yapılacak olan kapalı alan miktarı ( m2 ), sağlanacak istihdam ( hem kişi sayısı itibari ile hem de bir yıl boyunca SSK gün sayısı itibari ile ), yatırım ve istihdam etaplar halinde yapılacak ise zamanlamanın bildirilmesi istenmektedir.
 • Yatırımın yan sanayi bağlantıları hakkında bilgi istenip, bunu maksimum sağlayacak firmalara öncelik verilmesinin küçük işletmeler ile birlikte genel ekonomi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.
 • Yeni teknoloji ile yapılan yatırımlar beraberinde ilgili pazarda öncülük yapacağı, istihdam kapasitesi açısından olumlu gelişmeler sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca ihracata yönelik firmalara öncelik verilmesi düşünülmektedir.
 • OSB arazisinin hemen bitişiğinde dağıtıma hazır elektrik ve doğal gaz mevcut olup, arazide yapılan etütler sonucu işletmelere sağlanacak su miktarı bellidir. Karşılanabilecek doğalgaz ve su miktarı belli olduğundan, bu değerler üzerinden talep edilen su ve doğal için OSB genelini etkilemeyecek şekilde, yönetim kurulunun özel izni ile yatırımcıya kendi ihtiyacını sağlaması yönünde çalışma yapmasının sağlanması düşünülmektedir.
 • Benzer kriterleri sağlayan firmaların aynı parsele talip olması durumunda, altyapı katılım payı m2 fiyatını en fazla veren firmaya arsanın tahsis edilmesi düşünülmektedir.
 • Altyapı yaklaşık maliyetleri ile OSB sınırları dahilinde yapılacak kamulaştırma maliyetleri göz önüne alınarak ve hiçbir şekilde kar amacı güdülmeksizin altyapı katılım bedeli 10,00 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu miktarın %25 i peşin, geriye kalan %75 ise 6 aylık periyotlar halinde 4 eşit taksitte tahsil edilmesi düşünülmektedir.
 • Taahhüt edilen süre içerisinde yatırımcının yatırıma başlamamış olması halinde, ön tahsisin iptal edilmesi, ödenen katkı paylarının ise yatırımcının ödediği miktar ve ödediği vade kadar bir vade ile geri ödenmesi düşünülmektedir.
 • Yatırıma başlanmış ancak öngörülen süre içerisinde yatırım bitirilmemiş ve/veya taahhüt edilen istihdamın sağlanmamış olması halinde, altyapı katılım bedelinin tamamının tahsil edilmesi, taahhüdün tamamlandığı kısmın dışında kalan arsanın da bedelinin tahsil edilmesi düşünülmektedir.