KÜTAHYA I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız
                   
Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız Resmi büyütmek için tıklayınız
                     

 

Kurucu Ortaklar:

Kütahya İl Özel İdaresi                   % 33,4

Kütahya Belediyesi                         % 33,3

Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası       % 33,3

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kütahya-Afyon Karayoluna 6 km uzaklıktadır. Kütahya konumu itibari ile liman şehirlerimize ve büyük illerimize en fazla 350 km uzaklıkta bulunmaktadır.(İzmir, İstanbul,Bursa,Ankara,Antalya,Gebze.Kocaeli,Eskişehir) Bölge arazimiz sınırları içinden Türkiye’nin her noktasına ulaşan merkez kavşak noktası durumundaki tren yolu mevcuttur. İlimiz, Ekonominin can damarı, nüfusun yoğun olduğu İstanbul – Antalya – Ankara – İzmir-Konya gibi büyük şehirlerimizin bağlantı yolu durumundadır.

29.03.1973 tarih ve 7/6177  sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kütahya’ya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karar verilmiş ancak 1980’li yıllarda bugünkü  Alayunt istikametindeki yerimizin tespiti ile imar planı çalışmalarına  başlanabilmiştir. 1990’lı yıllarda Bölge Müdürlüğü teşkilatının oluşturulması ile 215 hektarlık alan üzerine kurulu 1.096.000 m² si Sanayi parselinden oluşan imar planı onaylanmıştır.

1994 yılında altyapı inşaatı çalışmalarına başlanmış,  bu inşaatta ; toplam 10 km iç yol, 9259 mt. pissu kanalizasyonu hattı, 6428 mt yağmursuyu hattı, 5700 mt. PTT büz hattı, 9176 m. İçme ve kullanma suyu hattı, 1000 m³ lük gömme su deposu, 100 m³ lük ayaklı su deposu inşa edilmiştir.

2.150.000,00 m² kurulan Organize Sanayi Bölgemizde İlaveler ile 1.559.209 m² büyüklüğe ve 93 adet parsele dönüşen ancak bunun 2 adedinde kamulaştırma çalışmaları devam ettiği için tahsisi yapılamamakta kalan 91 parselin tamamı tahsis edilmiştir .

Bölge Müdürlüğümüz de toplantı salonları, market, lokanta, kafeterya hizmetleri ve idari ofislerin olduğu yeni hizmet binasını tamamlamış, elektrik ile ilgili altyapı çalışmaları ile sistemin verimliliği arttırılmış, yeni bir su sondajı ile su temin kapasitesi ileriye dönük geliştirilmiş, iç yolları tamamen kilit parke taş ile kaplanmış, 10.000 ad. çalı, 5.000 ad. ağaç ve otomatik sulama sistemleri ile peyzaj çalışmaları yapılmış, Bölgemize ait çöp toplama aracı ile evsel atıkların düzenli olarak toplanmasına başlanmıştır.   

2007 yılında Organize Sanayi Bölgemizin yaklaşık 200 hektar daha büyütülmesi için çalışmalara başlanmış, ilgili tüm kurumların onayları alınarak Bakanlığa sunulmuş ve yer seçim komisyonu 8 Nisan 2008’de toplanarak genişleme uygun kararı vermiştir.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde 1 Bölge Müdürü 6 personel olmak üzere toplam 7 kişi çalışmaktadır. 

1.1 İnsan Kaynakları, Araç- Gereç Durumu:

Ünvanı

Adet

Bölge Müdürü

1 adet

Kontrol  Müh/Elektrik Müh.

1 adet

Muhasebeci

1 adet

İnşaat Teknikeri

1 adet

Elektrik Teknisyeni

1 adet

Saha Elemanı

2 adet

Toplam

7


Plaka No

Model

Türü

43 RR  649

2007 Model

Renault-Kango

43 NL 150

1994 Model

Renault-Binek Aracı   

43 AK 152 

1999 Model Toyota

Kamyonet    

43 NP 934

1996 Model

Fatih- Çöp Kamyonu

 1.2 Bina, lojman ve Diğer Sosyal Tesislerin Durumu:

           Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait 1 adet hizmet binası bulunmaktadır. Binamızda KOSGEB İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 7 personelle  hizmet  vermektedir. Lojman ve diğer sosyal tesislerimiz  yoktur. 

1.3 2008 yılı içinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler:             

TESİSİNİ TAMAMLAMIŞ PARSELLER

SEKTÖREL DAĞILIM

Firma Sayısı

Parsel Sayısı

1

Cam San.

1

2

2

Dokuma ve Giyim Sanayi

7

8

3

Gıda Sanayi

6

6

4

Maden Toprak ve Kimya Sanayi

9

10

5

Makine,Metal,Plastik Döküm Sanayi

10

11

6

Mermer Taş İşleme ve Yapı Sanayi

6

6

7

Orman ve Ahşap Ürünleri Sanayi

1

1

8

Otomotiv Yan Sanayi

4

4

9

Seramik ve Porselen Ürünleri Sanayi

8

9

10

Yem Sanayi

1

1

 TOPLAM

53

58


YATIRIMI DEVAM EDEN PARSELLER

1

Cam Sanayi

1

3

2

Dokuma ve Giyim Sanayi

3

3

3

Gıda Sanayi

4

4

4

Maden Toprak ve Kimya Sanayi

1

1

5

Makine,Metal,Plastik Döküm Sanayi

3

3

6

Mermer Taş İşleme ve Yapı Sanayi

 

 

7

Orman ve Ahşap Ürünleri Sanayi

1

1

8

Otomotiv Yan Sanayi

2

2

9

Seramik ve Porselen Ürünleri Sanayi

2

2

10

Yem Sanayi

 

 

 TOPLAM

17

19


PROJE HALİNDEKİ TESİSLER

SEKTÖREL DAĞILIM

Firma Sayısı

Parsel Sayısı

1

Cam Sanayi

 

 

2

Dokuma ve Giyim Sanayi

1

2

3

Gıda Sanayi

 

 

4

Maden Toprak ve Kimya Sanayi

 

 

5

Makine,Metal,Plastik Döküm Sanayi

1

2

6

Mermer Taş İşleme ve Yapı Sanayi

3

4

7

Orman ve Ahşap Ürünleri Sanayi

1

1

8

Otomotiv Yan Sanayi

2

2

9

Seramik ve Porselen Ürünleri Sanayi

 

 

10

Yem Sanayi

 

 

 TOPLAM

8

11

1.4 2009 Yılında Yapılacak Yatırımlar :   

 • 113 adada kalan 2 adet parselin kamulaştırılması,
             • OSB genişleme alanları kamu yararı kararının alınması,
             • Kamu yararı kararına müteakip imar planı çalışmalarının yapılması,
             • Kamulaştırma çalışmalarına başlanması,
             • Genişleme alanları alt yapı projelerinin hazırlanması,
             • Kamulaştırmaya paralel alt yapı çalışmalarına başlanması,
             • Demiryolu hemzemin geçidine otomatik bariyer malzemelerinin temin edilerek çalışır vaziyete getirilmesi ve Belediye’ye devredilmesi,
             • Ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilmesi,
             • Su deposu ve çevresinin kontrol altına alınması,
             • Foseptik havuzlarının temizlenmesi ve iyileştirilmesi,
             • OSB içi sokak aydınlatmalarının yapılması,

1.6 Avantajlar

Limanlara Uzaklığı

İstanbul- İzmit- İzmir- Bandırma ana limanlarına eşit mesafelerde sayılabilecek hem karayolu hem demiryolu bağlantılı 250-300km mesafededir.

Demiryoluna Uzaklığı

Önemli limanlar ve Türkiye'de Demiryolu ağı olan tüm illerle direk bağlantısı olan kavşak noktasındaki demiryolu ana makas istasyonu O.S.B. Sınırları dahilinde ve mevcut Yükleme-Boşaltma İstasyon ve rampaları ile Demiryolu taşımacılığına imkan sağlamaktadır.

Tabii Afet Duyarlılığı

I.Organize Sanayi Bölgesi çok sağlam kayalıklar üzerine oturmuş zemini ile deprem, doğal eğimi ile sel ve su baskınları riski sıfır denilebilecek yapıdadır. Çevre yerleşimlerinden izole edilmiş etrafı tamamen boş bir yapıdadır.

Altyapı Durumu

Kilit taşı ile döşenmiş iç yolları, Kanalizasyon ve ayrı çalışan Yağmur Suyu hattı, İçme ve Kullanma Suyu hattı, Doğalgaz hattı,O.G.-A.G. Enerji nakil hattı,  tüm Telekomünikasyon altyapısı, Biyolojik ileri Arıtma Tesisine bağlantılı atıksu sistemi ile  hazır durumdadır.

Elektrik Temini

Tüm katılımcılarımızın taleplerini karşılayabilecek yapıda O.G-A.G. Enerji Nakil hattı ve altyapısı mevcut olup, Sanayi tarifelerinde enerji kullanımına imkan sağlamakta ayrıca Teşvik Kanunu kapsamında %50 'ye varan indirimlerden yararlanılabilmektedir.

Su Durumu, m³ fiyatı

Tüm parsel ve tahsislilerin taleplerine cevap verebilecek yüksek debi ve kalitede su hizmeti verilmekte ve tonu 60 ykr fiyatlardan yatırımcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Doğalgaz Durumu

Tüm tahsislilerin parsel cephelerinden bağlantılarını yapabilecekleri, talep edecekleri basınçta doğalgaz verebilecek yapıda altyapısı tamamlanmış, 2003 yılından beri kullanılan Doğalgaz vardır ve BOTAŞ sanayi tarifesinden yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

Atıksu Durumu

Tüm parsellere hizmet veren yağmur suyu hattından bağımsız kanalizasyon hattı ile O.S.B. Ana toplama merkezinde toplanan atıksular biyolojik ileri arıtma tesisine ulaştırılmaktadır.

Telekomünikasyon Altyapısı (Tel,İnternet,ADSL vb..)

Tüm Tahsislilerin diledikleri kadar taleplerini karşılayabilecekleri ve Telekom tarafından tesislerine bağlantılarının yapıldığı telefon, internet, ADSL v.b. Tüm telekomünikasyon altyapısı hazır ve hizmetler sunulmaktadır.

Uygulanan Teşvik Kapsamı

Kütahya'mızında içinde olduğu 5350 sayılı Teşvik Kanunu ile S.S.K. İşveren sigorta pirimleri ve stopaj vergisinden %100 muafiyetleri ve %50'ye varan Enerji indirimleri vardır. Ayrıca O.S.B.'de tevhit, ifraz, bina harcı ve emlak vergisi muafiyetleri vardır. 

Bölgede Metal Sanayi Mevcudiyeti

O.S.B.'mizde faaliyet gösteren Torna ve CNC torna ve makina tesisleri, pik Döküm Tesisleri, Çelik konstrüksiyon ve makina imalatı montaj tesisleri hizmet vermektedir. Ayrıca O.S.B. Dışında sanayi sitelerinde hizmet veren birçok metal sanayi mevcuttur.

Bölgede Diğer Sanayi Kuruluşları

O.S.B.'de ayrıca Maden ve Toprak Sanayi, Tekstil Dokuma ve Konfeksiyon Sanayi, Gıda imalat ve paketleme Sanayi gelişmiş, Otomotiv Yedek parça sanayi, Ahşap Orman Ürünleri ve Palet Sanayi ve Yemek fabrikaları hizmet vermektedir.

Potansiyel İşgücü Mevcudiyeti

Kütahyamızda Üniversite ve Meslek lisesi mezunu ehliyetli teknik işgücü ve eğitim kurslarında yetiştirilmiş vasıflı eleman yönünden işsizlik rakamları 25.000'leri bulan çok ciddi bir potansiyel vardır.

Sağlık Altyapısı (Hastaneler, Poliklinik..vb.)

 Devlet Hastaneleri, Üniversite ve Özel Hastaneler ve Sağlık Poliklinikleri…

Eğitim Birimleri (Üniversite, Teknik Okul..vb.)

25-30.000 öğrenci kapasiteli Teknik meslek dallarında eğitim veren Dumlupınar Üniversitesi ve Meslek Yüksek Okulları, Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek Liseleri, Halk Eğitim ve Meslek Eğitim Kursları, Fen ve  Liseleri ve Özel eğitim Kurumları vardır.